Uwaga! Jesteś na stronie ubiegłorocznej Konferencji Globemy

Prelegenci Konferencji 2014

Nir Diskin

Nir Diskin

Wiceprezes ds. technicznych, ViryaNet

Nir Diskin jest odpowiedzialny za kierowanie stale powiększającym się zespołem programistów ViryaNet. Od czasu dołączenia do zespołu pracowników w 1996 roku, pan Diskin zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmie w sektorze R & D. W 2000 roku Nir został powołany na Wiceprezesa ds. zarządzania produktami. Diskin kierował również zespołem e-produktów w R & D. Wiceprezesem ds. technicznych został mianowany we wrześniu 2005 r.

Nir ma za sobą bogatą historie w dziedzinie zarządzania, zajmował się także rozwojem oprogramowania awionik. Posiada licencjat z informatyki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

James Wheatley

James Wheatley

Product Line Manager for Smallworld Telecoms, GE

James współpracuje z GE już od 16 lat. Po zakończeniu doktoratu na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii, bliższa stała mu się tematyka SmallWorld w GIS. Od 2002 roku jest Product Manager, a jego główne zadania to praca z klientami, zrozumienie warunków rynkowych oraz plan działania produktu.

James posiada obecnie rolę Product Manager dla linii Smallworld Telecoms, co oznacza, że jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty zarządzania produktem dotyczące oprogramowania Smallworld w telekomunikacji.

Prof. Krzysztof Żmijewski

Prof. Krzysztof Żmijewski

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Krzysztof Żmijewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, z którą to uczelnią związał także swoją późniejszą karierę zawodową.

W latach 1998 - 2001 pełnił funkcję prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a także w koordynacji jej europejskiej działalności. W latach 1993-1998 był prezesem KAPE. Od 1991 r. do 1993 r. pełnił również funkcję wiceministra i podsekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa, nadzorując kwestię efektywności energetycznej w sektorze budownictwa i gospodarki komunalnej.

Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Didier Goibert

Didier Goibert

Enterprise Geo Sales Director, Emea, Google

Didier odpowiada za projekty Geo dla regionu Europy, Środkowego Wschodu i Afryki, jest odpowiedzialny za dział sprzedaży w regionie EMEA, rozwój strategii biznesowych oraz za rozpoznawanie nowych kanałów współpracy i rozwoju Google Enterprise w regionie. Didier posiada 25 letnie doświadczenie w rozwiązaniach klasy enterprise, zdobyte najpierw jako inżynier, później jako sprzedawca. Dider przeszedł do Google z Oracle, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa Oracle Direct na Europę Zachodnią z siedzibą w Paryżu i był odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem oprogramowania Oracle, rozwiązania ERP/CRM i ofertę usługową.

Patroni Medialni