Uwaga! Jesteś na stronie ubiegłorocznej Konferencji Globemy

Program Konferencji 2014

 

Dzień 1. Wtorek, 09.09.2014

13:00OTWARCIE REJESTRACJI
13:30LUNCH
14:30SESJA PLENARNAWARSZTATY I PREZENTACJE OPROGRAMOWANIA NA ŻYWO
14:30Otwarcie Konferencji

Marek Gondzio, Prezes Zarządu, Globema

14:50Smallworld 5 – kolejny krok w ewolucji oprogramowania Smallworld

James Wheatley, Product Line Leader, GE, UK

Mobile Data Collector Suite – Aplikacje mobilne do inwentaryzacji i oględzin sieci w terenie dla energetyki i gazownictwa
Piotr Wnuk, Globema
15:20Premiera nowej wersji FFA (v.12) oraz aplikacji Performance Management Framework. Plany rozwoju FFA

Nir Diskin, VP Engineering, ViryaNet, ISR

Narzędzia GIS do zarządzania nieruchomościami i służebnością przesyłu

Łukasz Luty, Globema

15:50 Google Enterprise GEO – dużo więcej niż tylko wizualizacja danych na mapach

Didier Goibert, Enterprise GEO Sales Director, EMEA, Google

4RES – Prognozowanie i zarządzanie produkcją energii ze źródeł rozproszonych

Jacek Wasilewski, Globema

16:20PRZERWA KAWOWA, WYSTAWA
17:00SEZAM – zintegrowany system zarządzania i obsługi majątku oświetleniowego w Energa Oświetlenie

Janusz Leszcz, Wiceprezes, Energa Oświetlenie

17:00 – 18:30
Jak zarządzać siecią telekomunikacyjną prościej, szybciej i sprawniej – efektywne zarządzanie procesami z wykorzystaniem Smallword Network Inventory (PNI+LNI) wraz z modułami Physical Route Manager i Optical Network Atlas

Anna Ługowska, Darek Olszewski, Globema

17:30Praktyczne korzyści dla operatorów dystrybucyjnych, przesyłowych i telekomunikacyjnych z integracji obsługi nieruchomości i służebności przesyłu z systemami paszportyzacji sieci

Tomasz Gulczyński, Globema

18:00O energetyce obywatelskiej

Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

19:00KOLACJA (GRILL) ORAZ ATRAKCJE WIECZORNE

 

Dzień 2. Środa, 10.09.2014

PANELE BRANŻOWE

7:30ŚNIADANIE
09:00ENERGETYKACIEPŁO, GAZ, ROPA, WODATELEKOMUNIKACJA
09:00Optymalizacja wykorzystania majątku sieciowego na bazie obliczeń w ELGrid – doświadczenia z pilotażu na Helu

Energa Operator& Globema

Standaryzacja wdrożenia Field Force Automation zorientowanego na wsparcie procesów biznesowych w sieciowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej

Cezary Piekacz, Globema

Wykorzystanie narzędzi opartych na Smallworld Network Inventory do zwiększenia efektywności planowania, projektowania i budowy sieci FTTH

Krzysztof Sidor, Globema

09:30Skuteczne i efektywne prognozowanie i planowanie produkcji energii przez OZE

Jacek Wasilewski, Politechnika Warszawska

Porządkowanie dokumentacji sieci alarmowej w systemie GIS do inwentaryzacji majątku ciepłowniczego

Adam Dwojak, Doraterm

Wsparcie sprzedaży usług B2B z wykorzystaniem danych z systemu paszportyzacji sieci

Radosław Borecki, Globema

10:00Zaawansowane zarządzanie dystrybucją energii z wykorzystaniem GE PowerOn Advantage

Manuel Weindorf, Technical Solutions Director, GE Energy

Wykorzystanie rozwiązania w chmurze Google do prezentacji danych branżowych na przykładzie MPEC Białystok oraz MPEC Rzeszów

Bartłomiej Szymaniak, Globema

System paszportyzacji oparty na SNI w projektach regionalnych sieci szerokopasmowych

Marek Żakowicz, Alcatel-Lucent

10.30PRZERWA KAWOWA, WYSTAWA
11:00SESJA PLENARNAWARSZTATY I PREZENTACJE OPROGRAMOWANIA NA ŻYWO
11:00Rozwiązywanie problemów wydajnościowych dużej instalacji Smallworld u energetyczno-gazowego OSD z wykorzystaniem aplikacji Analytics

Kees Mulder, Enexis, NL

11:00 – 11:45
Pokaz FFA v12 wraz z Performance Management Framework. Przykładowe scenariusze użycia w branżach sieciowych i telekomunikacji.

Globema & ViryaNet

11:30Wymiana danych geoprzestrzennych w oparciu o standardy GML, CIM

Arkadiusz Pierchała, Globema

11.45 – 12:30

Prezentacja możliwości PowerOn Advantage do zarządzania dystrybucją energii dla OSD

Globema & GE

12:00Geomarketing na Google Maps zintegrowany z CRM

Bartosz Lech, Globema

12.30PRZERWA KAWOWA, WYSTAWA
13:00Efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych geoprzestrzennych na przykładzie rejonizacji punktów dostępowych

Janusz Chołodziński, Orange Polska
Marek Turlejski, DataWise,
Globema

FME – automatyzacja transferu danych do systemów GIS i WFM

Arkadiusz Pierchała, Globema

13:30Automatyzacja zbierania danych w terenie i oględzin sieci z wykorzystaniem aplikacji na tablety i smartfony

Piotr Wus, Globema

GeoGrid – wizualizacja danych sieciowych na mapach Google

Bartłomiej Szymaniak, Globema

14:00Kompleksowe wsparcie systemu paszportyzacji sieci dla obsługi awarii

Radosław Borecki, Globema

Projektowanie sieci HFC – prezentacja najnowszej wersji oprogramowania CATV-Design

Krzysztof Sidor, Globema

14:30LUNCH, ZAMKNIĘCIE WYSTAWY, POŻEGNANIE

Program może ulec zmianie bez powiadomienia.